Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Min Tid benyttes kan av ansatte for å registrere timer,  sende meldinger samt til å holde oversikt over timer, fravær, saldoer og planlagte vakter. Hvis Tid og Plan fraværsmodul benyttes, kan man også sende inn fraværsøknader.

Det er superbruker i den aktuelle bedriften som styrer tilgang til løsningen.

Du finner til venstre informasjon som beskriver hvordan logge på i Min Tid og hvordan bruke løsningen. 

  • No labels