Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Komme igang med Flow

Flow hjelper ledere i en travel hverdag med effektiv oversikt og håndtering av timer, fravær og planlegging av personell. 
Selv om du har lederansvar er du også en ansatt, for mer informasjon om hvordan en benytter løsningen som ansatt kan du lese her 
  • Tjeneste tilgjengelig via internett (PC eller nettbrett)

  • Internet-tilkobling kreves

  • Bruk i nettleser anbefales

  • Logg inn via Simployer portal eller link til tjeneste

  • Godkjenning og manuell registrering av timer

  • Godkjenning og manuell registrering av fravær*

  • Planlegging*

  • Sende og motta meldinger

  • Hente rapporter


*Hvis modul i Capitech benyttes
  • No labels